Minamaneho ni Gobernador Daniel R. Fernando (gitna) ang mechanical rice transplanter (riding type) na inaasahang magpapahusay sa operasyon sa pagsasaka at makababawas sa gastusin sa produksyon sa isinagawang Demonstration for Agricultural Drone Activity nitong Martes Agosto 9 sa bukirin ni Elizabeth Esguerra sa Brgy. Pinac-pinacan, San Rafael, Bulacan. Nasa larawan din sina Mayor Mark Cholo I. Violago (kaliwa) ng San Rafael at Bokal Romeo V. Castro, Jr., ng Ikatlong Distrito ng lalawigan. – PPAO