Si Gobernador Daniel R. Fernando kasama ang mga kabataang Bulakenyo na kakatawan sa bansa sa gaganaping
Mister and Miss Petite Global 2022 sa Kuala Lumpur, Malaysia sa Agosto 4-7, 2022 na sina (mula kanan)
Michael Rolf Artizinger, Mister Teen Bulacan 2022 at Mister Petite Global Philippines; Aerol Bren Carmilo,
Mister Bulacan 2022 at Mister Petite Global Philippines; Ma. Cristina Dreu, Miss Teen Bulacan 2022 at Miss
Petite Global Philippines 2022 at sina Alexandra Arwen Bonifacio, na nanalo bilang Miss Teen International 1 st
Runner Up at Ace San Andres na nanalo ng Mister Teen International 1 st Runner Up sa Mister and Miss Teen
International 2022 na ginanap sa Hochi Minh City, Vietnam noong Abril 9, 2022. Kasama rin sa larawan sina
Provincial History, Arts, Culture and Tourism Officer Dr. Eliseo S. Dela Cruz at Special Assistant to the Governor
Michael Angelo Lobrin. – PPAO