Muling naparangalan bilang Huwarang Palengke sa Large Market Category ang Pamilihang Bayan ng Santa Maria. Kinilala rito ang epektibong pagpapatupad sa Food Safety Act, Meat Inspection Code, Ecological Solid Waste Management at ang pagiging digitalize ng mga timbangan dito. -- Larawan mula sa Department of Trade and Industry

LUNSOD NG MALOLOS, Bulacan (PIA) – Nakabalik bilang mga
Huwarang Palengke ang mga Pamilihang Bayan ng Santa Maria at
San Rafael sa ginanap na The Search for Huwarang Palengke
2022.
 
Ito’y bahagi ng pagdiriwang ng Consumer Welfare Month na
pinangungunahan ng Department of Trade and Industry (DTI).
 
Ayon kay Edna Dizon, provincial director ng DTI-Bulacan
Provincial Office, muling hinirang bilang Huwarang Palengke sa
Large Market Category ang Pamilihang Bayan ng Santa Maria.
 
Isang aspeto rito ang patuloy na epektibong pagpapatupad ng
Food Safety Act o Republic Act 10611 at ang Meat Inspection
Code of the Philippines o Republic Act 10536.
 
Patunay dito ang pagkakaroon ng isang malinis at modernong
katayan sa ilalim ng National Meat Inspection Service.
 

Sa pagpapatupad ng Ecological Solid Waste Management Act o
Republic Act 9003, walang makikitang anumang kalat sa mga
pasilyo ng Pamilihang Bayan ng Santa Maria dahil nasisimot ang
mga basura ng mga regular na naglilinis.
 
Wala na ring makikitang manual na timbangan sa nasabing
palengke dahil inubliga ng pamahalaang bayan ang mga
lehitimong may pwesto rito na gumamit ng Digital Weighing
Scale. Layunin nito na matiyak na hindi nadadaya sa timbangan
ang bawat mamimili gaano man karami o kakaunti ang nabili.
 
Tiniyak ni Santa Maria Mayor Omeng Ramos na patuloy na
pagagandahin, pananatilihing malinis at mas lalakihan pa ang
pamilihang bayan upang mapanatili ang pagiging huwaran nito.
 
Taong 2019 nang ginawaran bilang Huwarang Palengke sa Large
Category ang Santa Maria. Sinundan ng Pamilihang Bayan ng
Baliwag noong 2021 at muling naibalik sa Santa Maria ngayong
2022
 
Nakabalik din bilang Huwarang Palengke sa Small Market
Category ang Pamilihang Bayan ng San Rafael. Isa itong palengke
na ipinatayo ng pamahalaang bayan noong 2014 sa ilalim ng
Built-Operate-Transfer (BOT) na isang mekanismo ng Public-
Private Partnership (PPP).
 
Ayon kay San Rafael Mayor Mark Cholo I. Violago, binuksan ito
noong 2016 kung saan pinalitan ang dating isang palapag na
maliit na palengke.
 
Sa pamamagitan ng pribadong kompanya na pinagkalooban ng
konsesyon sa ilalim ng BOT-PPP, mas lumaki ito dahil isang
dalawang palapag na gusaling nakahugis kudrado ang naitayo.
 
Hindi naging mabigat na pasanin sa mga karaniwan at lehitimong
nagtitinda na may pwesto rito ang pagkakapailalim sa pribadong
kompanyang operator. Nanatiling mababa ang upa para sa kanila
na matagal nang nagtitinda rito.

 
Ipinaupa ng pribadong konsesyonaryo ang unang palapag sa mga
malalaking establisemento upang sumuporta sa inilagak na
puhunan dito gaya ng banko at iba’t ibang franchising firms.
 
Bukod sa dalawang palapag na gusali, may hiwalay pang
pasilidad para sa wet section, malinis na slaughter house at
matinong water supply system na ipinatayo rin ng
konsesyonaryo.
 
Naging Huwarang Palengke sa Small Category na rin ang
Pamilihang Bayan ng San Rafael noong 2019, naging nasa
ikatlong pwesto noong 2021 at muling itinanghal ngayong 2022.
 
Kaugnay nito, nagbigay din ng Special Awards ang DTI sa iba’t
ibang palengke base sa partikular na kategorya gaya ng
Resilience Award sa Pamilihang Bayan ng San Miguel, Most
Improved Market ang Pamilihang Bayan ng Bocaue, Sustainability
Award sa Meycauayan People’s Market at Safety and Security
Award sa Pamilihang Lungsod ng Malolos.
 
Pinagkalooban naman ng Compliance to Meat Safety Award ang
Pamilihang Bayan ng San Rafael at Meycauayan People’s Market
na kapwa naitayo sa pamamagitan ng sistemang BOT-PPP.

— Shane Frias Velasco/PIA 3-BULACAN