ALFONSO, CAVITE – Naipamalas ang diwa ng bayanihan at pagkakaisa ng komunidad nang lumagda ang internasyonal na organisasyong pangkapayapaan na Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) at ang Department of Education Schools Division Office of Cavite (SDO Cavite Province) ng isang Memorandum of Agreement (MOA) sa Brigada Eskwela Division Kick-off noong Agosto 12, 2023.

Layon ng partnership na magtatag ng isang balangkas ng kooperasyon sa pagitan ng mga partido upang isulong ang pagtigil ng digmaan at ang pagpapalaganap ng kultura ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtuturo ng peace education sa kurikulum at pagsasagawa ng iba’t ibang aktibidad sa mga paaralan.

Ang HWPL ay isang internasyonal na non-government organization na mayroong Special Consultative Status sa UN Economic and Social Council (ECOSOC) at nauugnay sa UN Department of Global Communications (DGC). Ang kanilang dedikasyon sa pagkamit ng pandaigdigang kapayapaan at makataong pagsisikap ay umani ng internasyonal at lokal na pagkilala. Kabilang dito ang isa sa kanilang pangunahing inisyatiba, ang pagtuturo ng edukasyong pangkapayapaan o peace education mula sa mababa hanggang sa mas mataas na edukasyonsa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Commission on Higher Education (CHED) at Department of Education (DepEd).

Ang DepEd SDO Cavite Province ay isa sa pinakamalalaking dibisyon sa Rehiyon IV-A CALABARZON, na nangangasiwa sa 39 senior high schools, 63 junior high schools, at 262 mababang paaralan na may mahigit 163,020 na mag-aaral. Sa pamamagitan ng nilagdaang partnership, ang mga kaguruan ay makakatanggap ng pagsasanay sa pagtuturo ng 12 HWPL Peace Education Lessons sa kurikulum.

Pahayag ni Dr. Rosemarie D. Torres, Schools Division Superintendent of DepEd SDO Cavite Province, sa isang panayam, “I’m very much grateful to your organization… for your mission, for your dedication and commitment to bring out peace and to orient and capacitate our school children and even our teachers to have that peace and to integrate in all subject areas. I promise that we will endorse and support your projects because we knew that what you are definitely thinking is the welfare and the success of our school children in all aspects (Lubos akong nagpapasalamat sa inyong organisasyon… para sa inyong misyon, sa inyong dedikasyon at pangako upang magkaroon ng kapayapaan at sanayin ang ating mga mag-aaral at maging ang mga kaguruan na magkaroon ng kapayapaan at maituro ito sa lahat ng asignatura. Ipinapangako ko na i-eendorso at susuportahan namin ang inyong mga proyekto dahil alam namin na iniisip ninyo ay ang kapakanan at ang tagumpay ng ating mga mag-aaral sa lahat ng aspeto).”

Nagpahayag din ng suporta si Dr. Diana P. Topacio, School Governance and Operations Division Chief of DepEd SDO Cavite Province, “Umasa kayo na ang aming pakikiisa at suporta sa layunin na maipalaganap ang peace education ay maibigay namin para sa pagkakaroon ng kapayapaan hindi lamang sa loob ng aming mga paaralan kundi maipalaganap pa namin ang kapayapaan sa mga komunidad at sa buong mundo.”

Tinanggap ni John Rommel Garces, Chief Branch Manager at kinatawan ng HWPL, ang gawad ng pagkilala sa Awarding Ceremony na ginanap kasama ng iba pang opisyal na stakeholder.

Ang mga guro at opisyal na dumalo ay lumagda rin para suportahan ang legalisasyon ng Declaration of Peace and Cessation of War (DPCW), isang dokumentong isinusumite ng HWPL sa United Nations para ipatupad bilang internasyonal na batas. Layon nito na hikayatin ang komunidad na aktibong makilahok sa paglalakbay patungo sa isang mas mapayapang mundo.

Ang pagtutulungan ng DepEd SDO Cavite Province at HWPL ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang tungo sa paglinang ng kultura ng kapayapaan at pagkakaisa. Sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap ng mga dedikadong partido, ang isang mas maliwanag na kinabukasan ay makikita para sa mga kabataan ngayon at sa mga susunod na henerasyon — PR