Ipinagkaloob ng Rotary Club of Malolos Hiyas ang apat na computer printer sa
pamamagitan ni Justice Maria Theresa Mendoza-Arcega nitong Biyernes,
Setyembre 1 sa Tanggapan ng Bulacan Polytechnic College sa Lunsod ng Malolos. 
 Makikita sa larawan na tinatanggap ni Dr. Janet Raymundo-Valdez, Pangulo ng
Bulacan Polytechnic College, ang isa sa apat na printer mula kay Detchie Valenton,
Pangulo ng Rotary Club of Malolos Hiyas. Nasa larawan din sina (mula kaliwa)
Gng. Janet Bacani ng BPC, Rotarian Detchie, Dr. Valdez, Dr. Erica Dumlao, VP for
Research, Internationalization, and Linkages  ng BPC, Bb. Tin, at Rotarian Jackie
Villanueva.