Tinatanggap ni Harry Yambao (Ika-2 sa kanan),
3rd Year College na may kursong Btvted ng Bulacan Polytechnic College Malolos
Campus, ang pera na nagkakahalaga ng P6,000 mula kay Dr. Michael G. Zablan,
Asia Pacific Regional Chairman ng Family Peace Association, concurrent President
ng FPA Philippines Chapter, at Chairman ng New Civilization Network. Ang
nasabing halaga ay bilang kapupunan sa kanyang obligasyon sa nasabing
pamantasan. Inihayag din ni Dr. Zablan ang pagsagot
sa pag-aaral ni Yambao pati na rin ang kapatid nito sa
kasalukuyang taon (2023-2024), nang malamang nahinto na sa pag-aaral ang
nakababatang kapatid dahil sa problema sa pamilya. Nasa larawan din sina (mula
kaliwa) Dr. Janet Raymundo-Valdez, OIC President ng BPC, Engr. Armand Giron,
Vice President for Finance and Administration, at Mr. Jayson Villacin, Team Leader
ng Bayanihan Youth for Peace ng FPA Philippines, na masayang nasaksihan ang
kabutihang naihandog sa isang Bulakenyong kabataang mag-aaral na BPCian
kamakailan sa tanggapan ni Dr. Valdez sa Lunsod ng Malolos, Bulacan – Larawang
kuha ni Harold T. Raymundo